Jaroslav Kubera: homepage

Projev předsedy Senátu PČR pana Jaroslava Kubery na Novoročním setkání s diplomatickým sborem

Senát, Hlavní sál, 15. ledna 2019

Vaše Excelence, pane doyene diplomatického sboru, vážený pane ministře, vážení vedoucí diplomatických misí, vážené senátorky, vážení senátoři, dámy a pánové.

Dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji přivítal v Hlavním sále Valdštejnského paláce, sídle Senátu Parlamentu České republiky.

Funkce předsedy Senátu jsem se ujal teprve nedávno, ale nemohu říci, že bych začínal od začátku. V Senátu působím už od roku 2000, poslední dva roky jako místopředseda. Přesto s funkcí předsedy přicházejí nové výzvy a povinnosti, které mi dává Ústava ČR. Jednou z nich jsou pravidelná setkávání, diskuse a jednání s vámi, diplomaty, akreditovanými zde v Praze.

S mnohými z vás jsem se již osobně setkal, s dalšími mám schůzky naplánované v nejbližší době.

Jednání s vámi jsou pro mě velmi přínosná. Otevírají mi nové rozměry vzájemných vztahů, nacházím nové inspirace pro svou práci, a to nejen na poli zahraniční politiky.

Jako Předseda Senátu jsem v tuto chvíli nejvyšší ústavní činitel zastupující pravicovou politickou stranu. Chci vás ubezpečit, že ve věci zahraniční politiky vycházím ze společné koncepce zahraniční politiky České republiky a budu s ostatními ústavními činiteli vždy hledat konsensus a spolupráci, tak, abychom směrem do zahraničí mluvili stejně a nepromítali naší domácí politiku a případné rozdílné názory, do zahraniční politiky.

Je to stejné, jako když na sebe roli aktivního tvůrce zahraniční politiky berou ti, kteří do ní projektují své osobní vize a cíle, aniž k tomu byli povoláni.

Senát je druhou komorou českého parlamentu a nemá přímé pravomoci vůči Vládě. Zdůrazňuji to proto, že – jak si někteří velvyslanci jistě všimli- v tomto volebním období bude zahraniční výbor Senátu, a to díky svému novému předsedovi podstatně viditelnější než tomu bývalo v minulosti.

Z Ústavy je ale za formulování zahraniční politiky odpovědna Vláda. A to zde musím zdůraznit, byť jsem senátorem zvoleným za ODS, která je nyní ve Sněmovně opoziční stranou.

Letos oslaví Česká republika 20 let od vstupu do Severoatlantické aliance a 30 let od pádu komunismu ve střední Evropě. Naše plnohodnotné fungování v rámci NATO a plnění našich závazků s tím spojených vnímám i nadále jako jeden z klíčových národních zájmů ČR, stejně tak jako udržování přátelských vztahů a ekonomické spolupráce s USA. Posilování euroatlantických vztahů ve vojenské oblasti se mi zdá lepší a bezpečnější variantou než vytváření nových společných armád na nejrůznějších základech.

Mojí druhou zahraničněpolitickou prioritu je to, co se nazývá ekonomickou diplomacií - v mém pojetí tedy spíš normální rozumné obchodní vztahy. Tím rozumím posilování obchodních vztahů mezi zeměmi, kde můžou mít obě země prospěch. Dělal jsem to už v Teplicích jako primátor lázeňského města a věřím, že vzájemně výhodné vztahy lze mít bez předsudku s každým, kdo o to má opravdu poctivý zájem, bez ohledu na náboženství, rasu, jazyk či kulturní odlišnosti.

Česká republika, i když je prioritně členem EU a NATO, nesmí resignovat na bilaterální vztahy. Naopak! Aktivní rozvíjení bilaterálních vztahů, zejména s nejbližšími evropskými sousedy či v rámci V4, vidím jako klíčové a budu se tomu věnovat.

Na úplný závěr mi za vedení Senátu znovu dovolte říci, že k nám máte jako zástupci svých zemí vždy dveře otevřené, a že se budu v rámci své ústavní odpovědnosti zasazovat, aby vztahy mezi Českou republikou a Vašimi zeměmi se dál pozitivně rozvíjeli.
 
Přeji dobrý a úspěšný rok 2019

 

Vloženo: 15. 1. 2019
Ohodnotit: 1 | 2 | 3 | 4 | 5, hodnoceno: 622x, známka: 3