Jaroslav Kubera: homepage
Seminář k fungování Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí