Jaroslav Kubera: homepage
Přijetí mimořádné a zplnomocněné velvyslankyně Čínské lidové republiky