Jaroslav Kubera: homepage
Pracovní oběd pro členy Výboru pro kulturu Seimasu Litevské republiky