Jaroslav Kubera: homepage
Přijetí mimořádného a zplnomocněného velvyslance Japonska v ČR pana Kaora Shimazakiho.