Jaroslav Kubera: homepage
Oficiální přijetí mimořádného a zplnomocněného velvyslance Slovenské republiky v ČR pana Petra Weisse