Jaroslav Kubera: homepage
Oficiální přijetí mimořádné a zplnomocněné velvyslankyně Polské republiky v ČR paní Barbaru Ćwioro