Jaroslav Kubera: homepage

Obvod č. 32 Teplice
Volební období 2012 - 2018

Kancelář Teplice
nám. Svobody 2
415 95 Teplice

tel.: 417 510 200-1, fax: 417 510 990, e-mail: kubera@teplice.cz
asistentka senátora: Radka Senftová, tel. 602 122 047

Na těchto telefonních číslech si můžete domluvit termín schůzky.
 

Kontakty