Jaroslav Kubera: homepage

Obvod č. 32 Teplice
Volební období 2012 - 2018

Kancelář Teplice
nám. Svobody 2
415 95 Teplice

asistentka: Eva Michálková,
Tel.: +420 724 007 834
E-mail: eva.michalkova.tpc@gmail.com

Na těchto telefonních číslech si můžete domluvit termín schůzky.
 

Kontakty