Jaroslav Kubera: homepage

Projev na setkání s profesory a studenty katedry bohemistiky na univerzitě Tokyo University of Foreign Languages ve Fuchu

Projev předsedy Senátu PČR Jaroslava Kubery na setkání s profesory a studenty katedry bohemistiky na univerzitě Tokyo University of Foreign Languages ve Fuchu

26. 6. 2019, Japonsko

Vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé,

je mi velkým potěšením, že mohu navštívit jedinou japonskou univerzitu, která se systematicky a velmi úspěšně věnuje výuce bohemistiky.

My Češi si jsme vědomi, že čeština nepatří mezi světově významné jazyky. Je to navíc jazyk velmi obtížný a svou strukturou zcela odlišný od japonštiny. Kdesi jsem se dočetl, že čeština byla společně s čínštinou vyhodnocena jako nejobtížnější jazyk na světě, obtížnější než ostatní slovanské jazyky. Pro nás, rodilé mluvčí, není snadné taková tvrzení hodnotit. Čeština je ale nepochybně jazykem lexikálně mimořádně bohatým, jehož znalost otevírá cestu k detailnímu poznání české literatury, celé české kultury. Říká se, že překlad krásné literatury do jiného jazyka lze mnohdy přirovnat k černobílé kopii barevného originálu. Nemusí to být vždy pravda, ale v případě skutečných mistrů českého jazyka, jakými byli např. Karel Čapek či Bohumil Hrabal, je takový příměr nepochybně zcela na místě.

O to větší obdiv patří studentům, kteří se češtině s takovým úsilím věnují. Můj zvláštní dík patří profesoru Taku Šinoharovi a jeho kolegyním a kolegům, kteří odvádějí úžasnou práci. České velvyslanectví zde v Tokiu zaměstnává hned několik absolventů bohemistiky z vaší univerzity. Měl jsem možnost osobně se přesvědčit o vysoké úrovni jejich znalosti češtiny, což jen dokládá mimořádnou kvalitu vaší práce a zároveň nadání a ohromnou píli japonských studentů. Na českém velvyslanectví v Tokiu probíhají kursy češtiny, které jsou zcela naplněné, nestačíme uspokojit všechny zájemce. Nově je na velvyslanectví možné získat certifikát, osvědčující znalost českého jazyka podle českých předpisů. To vše svědčí o rostoucím zájmu o český jazyk mezi Japonci a my samozřejmě takový vývoj velmi vítáme.

Jsem velmi rád, že mohu konstatovat, že vztahy naší země s Japonskem jsou na velmi vysoké úrovni a úspěšně se rozvíjejí ve všech oblastech. Ať se jedná o oblast kultury, businessu, vědy a techniky, bezpečnosti či další. Česká republika vnímá Japonsko jako svého přirozeného a blízkého partnera v této části světa. Dělí nás velká geografická vzdálenost, ale sbližuje nás řada společných ideálů a zájmů. V příštím roce společně oslavíme 100. výročí navázání diplomatických vztahů mezi našimi zeměmi.

Významný podíl na rozvoji našich vztahů nesporně patří vaší univerzitě. Dovolte, abych vám všem za to upřímně poděkoval. Abych alespoň symbolicky podpořil rozvoj studia češtiny zde na univerzitě, dovolte, abych vám darem předal několik českých knih pro obohacení vaší univerzitní knihovny.
 

Vloženo: 26. 6. 2019
Ohodnotit: 1 | 2 | 3 | 4 | 5, hodnoceno: 431x, známka: 2.9