Jaroslav Kubera: homepage

Projev na slavnostní večeři při oficiální návštěvě Mongolska

Projev předsedy Senátu PČR Jaroslava Kubery na slavnostní večeři při oficiální návštěvě Mongolska

Mongolsko, Ulánbátar, Státní Velký Chural 30. září 2019

I přes geografickou vzdálenost, která naše země dělí, je Česká republika dlouhodobým přítelem Mongolska. Vždyť diplomatické vztahy jsme navázali už v roce 1950.

Jsem velmi rád, a beru to jako poctu, že se nyní, svou cestou k vám, do Mongolska, mohu na rozvoji našeho tradičního přátelství podílet.

Děkuji za pozvání a věřím, že naše mise bude úspěšná. Vždyť máme na co navazovat.

Dlouhá léta jsme byli vaším druhým nejvýznamnějším obchodním partnerem a objem obchodu s tehdejším Československem představoval významnou část zahraničního obchodu Mongolska.

Tisíce občanů Mongolska měly příležitost naši zemi navštívit, studovat na našich školách a poznávat kulturu a život země.

Stovky českých geologů, vodohospodářů a stavařů se podílely na rozvoji Mongolska. Přispěly k objevování a osvojování jeho přírodního bohatství či ke vzniku významných staveb, jakou byla například První nemocnice v Ulánbátaru.

Obě naše země si za několik týdnů připomenou 30. výročí pádu komunismu. Obě naše země našly svou cestu k demokracii a k tržní ekonomice.

Česká republika nepřestává Mongolsko podporovat na mezinárodní scéně a Mongolsko řadila v ekonomicky nejobtížnějších letech mezi prioritní země rozvojové pomoci. Díky tomu byla českými experty v Mongolsku realizována řada projektů za více než 50 miliónů amerických dolarů v oblasti zpracování masa a mléka, značkování hospodářských zvířat, lesnictví, dekontaminace půdy, v těžebním průmyslu, energetice, zdravotnictví a také v rozvoji infrastruktury.

Dnes, kdy mongolská ekonomika roste, je naším zájmem navázat na rozvojovou pomoc konkrétními obchodními projekty.

I proto mě na mé cestě, vedle senátní delegace, doprovází podnikatelé. Jsou tu s námi zástupci světově úspěšné české firmy v oblasti výstavby a vybavení letišť, strojírenské firmy, firmy zaměřené na těžební průmysl, stavebnictví, energetické úspory budov, právní a pojišťovací služby, je tu ředitel Biotechnologického a biomedicínského centra.

Je tu se mnou také předsedkyně Akademie věd paní profesorka Eva Zažímalová, která se setká se svým mongolským protějškem, aby hovořili o naplňování Memoranda o spolupráci.)

Je tu rovněž ředitel Zoo Praha pan Miroslav Bobek. Jím iniciovaný projekt „Návrat divokých koní“ přispívá ke spolupráci českých a mongolských expertů v oblasti životního prostředí a k ochraně dalších ohrožených živočišných druhů. V příštím roce bude díky Zoo Praha, jejím návštěvníkům a ve spolupráci s Armádou České republiky, realizován již desátý transport koní Převalského do Přísně chráněné oblasti Gobi B.

Dovolte mi nakonec parafrázovat jedno mongolské přísloví: „Koně poznáš v horách, přítele v nouzi“.

Myslím, že se jako dobří přátelé můžeme poznávat nikoliv v nedostatku, ale v dobré spolupráci.

Тавтай сайхан хооллоорой

taftaj saichan chóllóroj
(dobrou chuť)

 

Vloženo: 30. 9. 2019
Ohodnotit: 1 | 2 | 3 | 4 | 5, hodnoceno: 74x, známka: 3.1