Jaroslav Kubera: homepage

Projev předsedy Senátu PČR Jaroslava Kubery na slavnostním obědě s velvyslanci EU u příležitosti předsednictví EU Rumunska

Vaše excelence paní velvyslankyně, vážení vedoucí diplomatických misí, dámy a pánové.

Děkuji paní velvyslankyni Burlacu za zorganizování tohoto setkání. Mám radost, že se ho mohu zúčastnit. Nejdřív mi ale dovolte, abych poblahopřál naší hostitelce ke skvělému výkonu rumunských tenistek v čele se Simonou Halepovou v Ostravě, kde o víkendu porazily český tým ve Fed Cupu. 

Jsem rád, že tady mezi námi mohu přivítat početné zástupce členských států EU a taktéž představitele mise EU v Praze. Rumunsko, jako jednu z priorit svého předsednictví uvedlo, že by rádo výrazněji posunulo diskuzi o spolupráci EU se zeměmi západního Balkánu, zejména s Makedonií a Albánií. Jsem proto velmi rád, že tady dnes vidím zástupce nejen těchto dvou zemí, ale i Srbska a Turecka.

Pro mě osobně je toto setkání trošku hořké, neboť se může jednat o poslední setkání tohoto formátu, kterého se účastní J. E. velvyslanec Velké Británie, pan Nicholas Stewart ARCHER, ještě co by představitel členského státu EU. S panem velvyslancem jsme se včera setkali na bilaterálním jednání v Senátu. Asi neprozradím nic důvěrného, když řeknu, že brexit byl jedním z hlavních témat našeho rozhovoru.

Rumunsko se poprvé ve své dvanáctileté historii, co by členský stát EU, stává předsednickou zemí Unie.  První pololetí tohoto roku bude na události týkající se budoucnosti EU velmi bohaté. Dalo by se tedy říct, že následujících šest měsíců projde Rumunsko “zkouškou ohněm”.
Jak všichni víme, ke konci března má z evropského bloku vystoupit Británie. S napětím sledujeme téměř každodenní vyjednávání britské premiérky Mayové se zástupci EU. Z vyjádření některých čelních představitelů EU, ale i Velké Británie lze usuzovat, že se jen velmi těžko vyrovnávají s výsledky referenda britských občanů ve věci setrvání v EU. Čas se však neúprosně chýlí k finálnímu termínu - 29. březnu a je dle mého nezbytné, aby již konečně utichly hlasy volající po opětovném konání referenda a zesílily snahy buď to o dosažení dohody mezi EU a Velkou Británií o vystoupení, soft brexit, nebo přípravy na tzv. tvrdý brexit, no deal.

Budou se konat volby do Evropského parlamentu.  Sice až v květnu, ale intenzivní budou zejména počáteční měsíce rumunského předsednictví. V prvním čtvrtletí totiž musí být dojednané klíčové změny ve fungování EU, aby je eventuálně stihli schválit ještě stávající poslanci Evropského Parlamentu na své poslední schůzi v dubnu.

Samo rumunské předsednictví jako své priority uvádí snahu překonávat regionální rozpory v Evropě, podporu konkurenceschopnosti EU, ale také lepší vnitřní i vnější bezpečnost. Budu rád, poskytne-li nám paní velvyslankyně informace, kde bychom mohli být nápomocní.

Před zahájením předsednictví Rumunska měl pan předseda Juncker a někteří další pochybnosti, zda je Rumunsko připraveno zhostit se kormidla předsednictví v tuto turbulentní dobu. Dokonce zaznívaly názory, že by se Rumunsko “přeskočilo” a předalo se kormidlo rovnou Finsku, které má převzít předsednictví po Rumunsku.
Můžu paní velvyslankyni ubezpečit, že Česká republika, ani já osobně nepatříme k těmto pochybovačům.

Přeji proto Rumunsku hodně úspěchů ve svém historicky prvním předsednictví. Přeji Rumunsku, aby se během předsednictví nepotýkalo s vnitropolitickými problémy jako Česká republika, kdy během našeho předsednictví padla vláda Mirka Topolánka.

Věřím, že Rumunsko se pevně chopí předsednického kormidla a ve svých vytýčených prioritách uspěje.

A na závěr mi dovolte, abych ocitoval jedno rumunské přísloví: „Moudrý slibuje, blázen si dělá marné naděje.“

Hodně štěstí!

Zlatá Praha, Hotel Interkontinental, Praha

Vloženo: 13. 2. 2019
Ohodnotit: 1 | 2 | 3 | 4 | 5, hodnoceno: 809x, známka: 0.1