Jaroslav Kubera: homepage

Projev na zahájení Mezinárodní konference Demokratická revoluce 1989. 30 let poté

Projev předsedy Senátu PČR Jaroslava Kubery na zahájení Mezinárodní konference "Demokratická revoluce 1989. 30 let poté"

Senát PČR, 6. listopadu 2019

Vážená paní předsedkyně,
vážení páni ředitelé,
senátorky a senátoři,
milí hosté!

Je osudem našich dějin i událostí docela nedávných, že jsou často interpretovány mnoha, často protichůdnými způsoby.

Mám dojem, že zvláště my Češi umíme vlastní dějiny pokroutit, rádi podléháme, například literárním mýtům. Jindy se nezaujatého výkladu vlastní minulosti bojíme. Nelze nevzít v úvahu, že dějiny nejsou jen dějinami národů, ale také prožitkem každého jednotlivého člověka. A často bývají osobní zážitky velmi různorodé, což má vliv na to jak každý z nás běh času hodnotí.

A tak se sami na sebe občas díváme falešně a zkresleně. A to nás, samozřejmě, může vést ke špatným rozhodnutím, k mylným očekáváním a zklamání.
Kdo zapomněl nebo si nepřipouští, že se o kamna spálil, spálí se o ně znovu.

Jsem proto rád, že spolu s Akademií věd a dalšími odbornými pracovišti pořádá Senát tuto odbornou konferenci, jejímž cílem je zhodnotit uplynulých třicet demokratických let a také samozřejmě zhodnotit zrod toho všeho, sametovou revoluci.

Vnímám jako nesmírně důležité, abychom se uměli správně, bez ideových, osobních, politických a dalších omezení podívat na to, co rok 1989 přinesl a co přineslo následujících třicet let.

Sám jsem na vaše závěry a výzkumy zvědav, doufám, že akademická půda nebude znamenat ideologický boj o pravdu, a že pravda bude nalézána kriticky, objektivně a spravedlivě.

Jedině tak nepřibude do našich vlastních dějin další mýtus.

Dovolte mi, abych poděkoval Akademii věd, Ústavu pro soudobé dějiny a Ústavu pro studium totalitních režimů, že se tohoto těžkého úkolu ujali.

Výročí sametové revoluce si budeme připomínat různě. Jsem rád, že Senát se, kromě dalších akcí, rozhodl i pro tuto odbornou konferenci.

Děkuji vám za pozornost.
 

Vloženo: 6. 11. 2019
Ohodnotit: 1 | 2 | 3 | 4 | 5, hodnoceno: 251x, známka: 1.2