Jaroslav Kubera: homepage

Projev na tradičním setkání senátorek a senátorů Parlamentu ČR s vedoucími zastupitelských úřadů ČR

Projev předsedy Senátu PČR J. Kubery na tradičním setkání senátorek a senátorů Parlamentu ČR s vedoucími zastupitelských úřadů ČR
Senát PČR, Valdštejnská zahrada, 27. srpna 2019

Vážené paní velvyslankyně, vážení pánové velvyslanci, dámy a pánové

Dobrý den!

Dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji přivítal jménem svým i jménem všech senátorek a senátorů ve Valdštejnské zahradě Senátu Parlamentu ČR.

Těší mě, že i přes váš nabitý program při každoroční poradě velvyslanců na Ministerstvu zahraničních věcí,  jste dorazili v tak hojném počtu.

Velmi rád bych Vám poděkoval za Vaši službu státu. Za to, jak profesionálně pracujete pro naše občany  a jak úspěšně šíříte dobré jméno České republiky. Mé díky patří všem Vám velvyslankyním a velvyslancům, ale také Vašim rodinám, manželům, manželkám a dětem. Vím, že bez jejich podpory a ochoty s Vámi cestovat a žít v různých koutech světa by Váš život a Vaše práce velvyslance České republiky byla výrazně obtížnější.

Uvědomuji si, že multilateralismus v zahraniční politice je na vzestupu a různí nevládní aktéři jsou čím dál viditelnější a tudíž i silnější a mocnější, ale pro mě - konzervativního politika - jste to pořád Vy- velvyslankyně a velvyslanci České republiky, které vnímám jako primární aktéry, hybatele, a vykonavatele našich zahraničních priorit. Je to i Vaše práce, díky níž máme výborné vztahy nejen s našimi sousedy, ale také v důležitých mezinárodních institucích garantujících naši bezpečnost.

Příští měsíc by se na Pražském Hradě měla uskutečnit  pravidelná schůzka Nejvyšších Ústavních Činitelů. Stejně jako při předešlých schůzkách se i tentokrát budu snažit přinášet do debaty témata, která považuji v současné zahraniční politice za klíčová. Je mým cílem, aby se  priority zahraniční politiky jako jsou bezpečnost a ekonomická diplomacie řešily v konkrétním kontextu, abychom své vazby diverzifikovali a především, abychom rozvíjeli naše vazby v rámci NATO.

Z mnohými z Vás jsem již jednal osobně buď zde v Senátu, nebo při mých zahraničních cestách. Tato setkání považuji za velmi přínosná. Budu rád, pokud v nich budeme nadále pokračovat.

Na závěr mi dovolte popřát Vám mnoho úspěchů nejen ve Vaší diplomatické práci, ale i pevné zdraví a spokojenost Vám i Vašim rodinám. Na zdraví!

Vloženo: 27. 8. 2019
Ohodnotit: 1 | 2 | 3 | 4 | 5, hodnoceno: 395x, známka: 0.5