Jaroslav Kubera: homepage
Přijetí delegace Meziparlamentní skupiny přátel Kuvajt – ČR