Jaroslav Kubera: homepage

Jaroslav Kubera v Událostech, komentářích na ČT 24

Hostem komentovaných událostí ČT24 byl předseda senátorského klubu ODS Jaroslav Kubera.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:
Voláme předsedovi senátorského klubu ODS Jaroslavu Kuberovi. Dobrý večer.

Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:
Dobrý večer. 

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:
A do Hradce Králové zdravím předsedu senátního ústavně-právního výboru Miroslava Antla. Dobrý večer.

Miroslav ANTL, předseda senátního ústavně právního výboru /nestr. za ČSSD/:
Dobrý večer.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:
Pane Antle, komu byste vytkl diletantskou přípravu amnestii, jak o ní hovoří předseda Ústavního soudu? Kanceláři prezidenta, nebo premiéra?

Miroslav ANTL, předseda senátního ústavně právního výboru /nestr. za ČSSD/:
Tam jde o tu odpovědnost, kdo ji má, kdo ji nemá. My jsme vlastně tím novým zákonem, respektive novelou ústavy z loňského roku posouvali spoluodpovědnost i na premiéra. Do té doby totiž zejména to namítané aboliční ustanovení, to znamená, zastavení trestního stíhání bylo bez kontrasignace premiéra nebo chceme-li vlády, a teprve od října loňského roku vlastně se stala povinnost, aby tam byl i spolupodpis předsedy vlády, respektive vlády jako takové. Takže ta odpovědnost se rozšířila z pana prezidenta i na pana předsedu vlády. A v tuto chvíli minimálně vláda měla přezkoumat všechny ty podmínky zejména toho aboličního ustanovení, to znamená toho článku II, což nepochybně neudělala, a pokud pan předseda Ústavního soudu mluví o poradcích, tak to tak bude. Ale já jsem přesvědčen, že ten, kdo podepisuje, tak nese odpovědnost za svůj podpis. A pokud má nespolehlivé spolupracovníky, tak by je měl vyházet.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:
Pane Kubero, i podle předsedy Ústavního soudu Rychetského všechny amnestie od roku 1920 připravovala vždycky vláda v čele s ministerstvem spravedlnosti, nikoliv Hrad. Neselhal tedy premiér a předseda ODS Nečas, že neprovedl korekci amnestie, a taky vláda zda neselhala, jestli to zkrátka neproteklo skrz prsty ta amnestie, myslím předsedovi Nečasovi.

Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:
Já mám výhrady k té kontrasignaci, protože amnestie není zákon a není to ani soudní tribunál, a ve chvíli, kdy ty dva podpisy postavíte na jednu rovinu, tak to znamená, že dvoučlenný senát, prezident republiky a premiér, dokonce potažmo vláda, nahrazují činnost soudu, a to účelem amnestie určitě není. Pan předseda Ústavního soudu jednak se domnívám, když má být v pondělí na stole ústavní stížnost, že by se měl velmi držet zpátky. Ale v té době, o které on mluví, nebyl ani Facebook, ani internet. Samozřejmě to byla úplně jiná doba. Dnes je to tak, že kdyby tu amnestii projednávala dopředu vláda, tak si můžete být jisti, že ten den, kdyby to projednávala, byste o tom v Událostech vedli debatu a zvali byste si někoho z vlády a ptali byste se prezidenta, co o tom ví, a ve věznicích by nastal samozřejmě neuvěřitelný zmatek. Víte dobře, že dnes unikají ze spisů běžně, víme mnohem dřív, často než soudy, to, co ve spisech je, protože v Čechách, jak je známo, se nic neutají. A v době mobilů je téměř vyloučené, že by se to utajilo.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Takže důvodem neprojednání je obava z úniku, co to je, pane senátore?

Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:
Co to je obava z úniku?

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:
Nevím, jak jste to myslel.

Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:
Obava z úniku informací a samozřejmě je jasné...

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:
A to je důvod k neprojednání?

Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:
Já si myslím, že vláda nemá na tom co projednávat. To není soudní proces. Já dokonce nesouhlasím ani s tou kontrasignací. Amnestie je rozhodnutí prezidenta. A já trvám na tom, že premiér to kontrasignuje proto, aby vláda mohla realizaci té amnestie zabezpečit. Ale nejsou dva oni odpovědní. To by potom muselo probíhat tak, že by vláda probrala na svém dlouhém jednání všechny ty případy a rozhodla by, které si myslí, že by měl pan prezident a které by neměl pan prezident. Ale takhle amnestie nefunguje. To je dodatečně vytvořená fabulace, protože samozřejmě tu amnestii vyhlásil prezident Klaus. To je to klíčové. A všichni nepřátelé prezidenta Klause, když za měsíc odchází, tak teď si do něj kopou. Předtím mnozí z nich mu jaksi nabíhali...

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:
Ano. Takže, pane Antle, je to tedy kopání do prezidenta? Premiér Nečas taky řekl, že amnestie je výsostným právem prezidenta a že premiér podle ústavních zvyklostí svým spolupodpisem jen potvrzuje, že není v rozporu s právním pořádkem, tak možná je na straně premiéra to právo vyvinit se takto nebo zbavit se té přímé odpovědnosti.

Miroslav ANTL, předseda senátního ústavně právního výboru /nestr. za ČSSD/:
Podle mého názoru určitě ne, protože bez spolupodpisu, kontrasignace premiéra by to nešlo do sbírky a byla by vyhlášena amnestie, která by ovšem nezavazovala nikoho, protože by nebyla ve sbírce zákonů, a v tu chvíli by orgány činné v trestním řízení nemusely jednat. Takže tam ten spolupodpis je velmi důležitý. Já znovu říkám. My jsme ho tam proto i přidali zejména u těch namítaných zastavení trestního stíhání. Tam prostě ten spolupodpis nebyl dříve nutný.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:
Byl premiér povinen spolupodepsat prezidentskou amnestii? I na toto téma se dnes vyslovil předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský.

Pavel RYCHETSKÝ, předseda Ústavního soudu (záznam):
Výrok pana premiéra, že měl povinnost rozhodnutí prezidenta o amnestii podepsat, žádná taková povinnost z ústavy nevyplývá. Naopak, princip kontrasignace po celou dobu své existence předpokládá společný projev vůle a samozřejmě že předseda vlády není povinen spolupodepsat ta rozhodnutí, která podle prezidenta, která podle ústavy podléhají kontrasignaci. Je dlouhou tradicí takzvané kontrasignované akty prezidenta dřív, než on je vydá, a než požádá o ten spolupodpis premiéra, vláda předem projedná, aby nedošlo k té nepříjemné situaci, že bude uveden do situace, že prostě mu to odmítne předseda vlády podepsat.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:
Pane Kubero, neměl premiér amnestii v tomto rozsahu a s tímto dopadem zkrátka nepodepsat? V tomto smyslu padají námitky, že premiér selhal a že z ústavy je odpovědná vláda právě za ty kontrasignované akty.

Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:

Ano, ale to je v pořádku. Ale tato námitka pana předsedy Ústavního soudu měla padnout tehdy, když se ta kontrasignace tam dodávala. Ona tam nebyla, ona se tam dodávala. A kontrasignace je v pořádku. Ale tato kontrasignace je na úrovni toho, že pan předseda Antl podepisuje usnesení ústavního výboru, proti kterému dokonce hlasoval ústavně-právního výboru. To je zcela formální podpis. Ale amnestii vyhlašuje prezident, nikoliv premiér. A tam...

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:
Takže, pane, ano.

Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:
Mě by zajímalo, jestli pan předseda Antl podepsal tu ústavní stížnost, která se stále odkládá, stále se vymlouvá někdo, že není pošta rychlá, že nemají podpisy. Paní senátorka Wagnerová se velmi vykrucuje z podepsání. A slyšel jsem i jiné senátory, jak se kroutí, že sice s amnestií nesouhlasí, ale tu ústavní stížnost zřejmě nepodepíšou.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Ústavní stížnost má být podána v pondělí, tak na to si počkáme. Nicméně, pane Antle, je tedy spolupodpis předsedy vlády formální, nebo není? Podle vás měla si vláda zjistit, koho amnestie očistí, měla to zjišťovat dopředu? Sama si ji připravit a nenechat to jen na prezidentovi?

Miroslav ANTL, předseda senátního ústavně právního výboru /nestr. za ČSSD/:
Zcela jednoznačně měla, protože ten podpis není formální. Ten podpis je zcela zásadní. A minimálně si myslím, že pan premiér měl kontaktovat ministra spravedlnosti a projednat s ním obsah amnestie a nikoliv to, jak budou postupovat soudy a ředitelé věznic při propouštění vězňů z našich věznic. Takže určitě ten podpis je tam velmi důležitý a bez toho podpisu by ta amnestie nebyla účinná. Pokud jde o dotaz pana předsedy Kubery, tak tam chci říct, že já jsem opakovaně řekl, že mi není znám obsah té ústavní stížnosti a že ji nepodepíšu, protože nemám rád hurá akce a že uděláme veřejné slyšení a že potřebuji znát názory ústavních právníků. Tak já nejsem jeden z těch, kteří se vykrucují, ale naopak říkám, že to považuji za příliš rychlou akci a že by tam měl být nějaký velmi dobrý právní rozklad i z toho důvodu, že pokud Ústavní soud odmítne nebo zamítne takovouto stížnost, tak si myslím, že pan prezident Václav Klaus to může brát jako svoji výhru.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský také okomentoval výroky klíčových ústavních činitelů, že předem nevěděli, koho se amnestie bude týkat.

Pavel RYCHETSKÝ, předseda Ústavního soudu (záznam):

Že ale nemohli vědět, jaký bude mít amnestie dopad a na koho dopadne a kolik to bude lidí, to jsou výroky, které bych těžko mohl v normální situaci očekávat, protože naopak účelem amnestie je, aby státní moc, která se rozhodne ji aplikovat, věděla, proč a na koho ji aplikuje. To není kritika ani prezidenta republiky, ani předsedy vlády. To je kritika těch lidí, kteří jim podávají špatné informace.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Pane Kubero, zcela aktuální případ, který možná dokreslí tu situaci. Pražský vrchní soud kvůli amnestii už zastavil stíhání tří manažerů H-Systemu. Tam přitom už padl rozsudek o vině i náhradě škody, jen se ještě řešilo dovolání kvůli výši trestu, protože Nejvyšší soud považoval uložené tresty za mírné. Teď to celé padá pod stůl a z odsouzených jsou rázem nevinní. To je, víte, zdá se, úplně absurdní. Řekněte, vám to přijde normální?

Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:
Já vůbec nehodnotím ty jednotlivé případy, protože zrovna tak vám bude připadat nenormální, až to ukáže, že ty případy, o kterých jste...

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Ale na tomto konkrétním případu se už dnes zcela vykresluje nesmyslnost toho příběhu.

Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:
Vy ale spekulujete, aniž o tom něco víte, a těch případů je 20, ale vy potom o těch, které se ukáží, že to bylo jenom spekulace, o těch už se tolik mluvit nebude. Já se vrátím k tomu, co říkal pan senátor Antl. Pan senátor Antl mluvil o velezradě prezidenta.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Pane senátore, to není spekulace. To je zcela aktuální příběh z dneška, který se týká konkrétního případu.

Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:
Takže slova o velezradě prezidenta zřejmě jsou irelevantní, když za to může premiér a vláda. On mluvil o tom, že se může to jednat i o velezradu prezidenta. Takže já opakuji znovu. Amnestie je akt odpuštění. Amnestie, to není probírání jednotlivých kauz a říkání, tak tuhle ano, tuhle ne. Tak to nefunguje, byť bych si já třeba přál, aby to tak fungovalo. Ale to potom není amnestie. To je úplně jiný příběh.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:
Dobře, pane Kubero, ještě jednou zpět k té mojí otázce. Vy říkáte, že o tom nic nevím. Ale toto jsou skutečně fakta, která nejenže je vím já, ale můžete si je najít i vy a může si je najít každý. To zproštění, k tomu vlastně jakoby došlo už dnes. Ti tři stíhaní manažeři jsou osvobozeni, ale ten rozsudek ležel na stole. Kromě jakoby toho dovolání, které řešilo už jen výši trestu. Proto se vás ptám na to, jestli podle vás tento případ nedokresluje vlastně jakoby nesmyslnost té situace a jistý útok na podstatu té spravedlnosti. Na to se vás ptám jako zákonodárce.

Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:
A slyšeli jste státního zástupce? Ten soud samozřejmě, co se týče náhrady škody, může trvat na tom, že náhrada škody bude pokračovat. Ale to už člověk od vás neslyší. Vy vyberete jenom půlku toho příběhu. Ty soudy mohou určit ve všech těch případech, že vymáhání náhrady škody bude pokračovat. Je otázka, jestli bude úspěšné.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:
Ano, takže o tom civilním vymáhání škody, k tomu se ještě dostaneme. Pane Antle, vám to přijde normální? Z vůle prezidenta, premiéra to skončilo. Přitom tam tedy bylo na stole soudní rozhodnutí, nebylo to nedokončeno, myslím tedy kauzu H-Systemu. Ale teď tady říká pan senátor a samozřejmě je to i stále v těch komentářích, že mohou poškození žádat v civilním procesu o náhradu škody.

Miroslav ANTL, předseda senátního ústavně právního výboru /nestr. za ČSSD/:
Samozřejmě, že mohou. Ale všichni víme, že to jejich postavení bude velice ztížené. Tam je to jednoznačné, protože oni teď budou muset dokazovat "vinu" toho, kdo zavinil škodu, budou muset přinášet důkazy. Oni čekali celou dobu na to, že tak rozhodne v adhezním řízení orgán činný v trestním řízení, respektive soud pravomocně. Teď náhle se dozvídají, že budou muset poshánět veškeré materiály a zřejmě prostřednictvím advokátů se obrátit na jednotlivé soudy. Vím, že oni mohou využít třeba částí trestního spisu. Ale prostě jde to proti tisícům nebo možná statisícům poškozených, jde o miliardové hodnoty a když posloucháte poškozené, tak vlastně zjistíte, v jakých svízelných situací oni se octli tehdy, a náhle zjišťují, že zřejmě žádná náprava nebude. Tady v tuhle chvíli to rozhodnutí amnestijní jde proti zájmu lidu.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:
Pane Kubero, v H-Systemu jsou stovky poškozených, tedy existovalo rozhodnutí soudu s razítkem státu a doložkou o vykonatelnosti, a najednou tedy výkonná moc, prezident a premiér toto rozhodnutí jiné ze státní mocí, té soudní, hodí pod stůl a pošle vlastně poškozené do civilního procesu a řekne jim, vy sami tam teď prokažte, že vám někdo něco ukradl nebo o něco vás připravil. Znovu se vás ptám a zajímá mě váš postoj zákonodárce jako senátora, neukazuje se právě na tomto případu to, jak amnestie vlastně útočí na podstatu právního státu, na podstatu spravedlnosti?

Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:
Ne, ukazuje se něco jiného. Ukazuje se, že jsme si zvykli nahrazovat občanskoprávní řízení řízením trestním. Všimněte si, kolik se podává trestních oznámení v kauzách, které jsou zjevně buď obchodní, nebo občanskoprávní. A protože právě ti poškození vědí, jak je složité tu věc jaksi se domoct těch svých práv v občanskoprávním, tak všechno řeší trestním oznámením. Takže to veřejné slyšení, o kterém mluví pan předseda Antl, to by se mělo týkat toho, jak to udělat, aby oběti takovýchto podvodů se domohly svých práv. Jim totiž je houby platné, jestli bude Smetka sedět 20 let, když oni nedostanou ani korunu. To je ta potíž, že my nahrazujeme občanské a o tom bylo mnoho úvah. Ale zatím se nám nedaří, prostě to občanskoprávní řízení trvá dlouho. Rodiče se soudí o děti tak dlouho, že ony už jsou plnoleté a už není se o co soudit. A tam je potřeba svolat veřejné slyšení.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Pane Antle, je problémem amnestie nevymahatelnost práva v České republice?

Miroslav ANTL, předseda senátního ústavně právního výboru /nestr. za ČSSD/:

Určitě ne. Když se podíváte na to rozhodnutí, tak si všimněte, že tam se mluví o desetileté trestní sazbě, horní hranice trestu odnětí svobody. Tam když se podíváte, tak vlastně trestní zákoník, počínaje rokem 2010, snížil z dvanáctileté sazby na 10 ty nejhorší, nejzávažnější majetkové, hospodářské, finanční zločiny. A v tuto chvíli vlastně pan prezident a pan předseda vlády zastavil všechna takováto řízení, která byla delší dobu. Ale napsali tam horní hranici 10 let. Prostě pokryli veškerou nejzávažnější majetkovou trestnou činnost. Jinak to není. A je velmi zajímavé, proč zrovna takovouto horní hranici zvolili.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Pane Kubero, když to přeženu, když by se prezident rozhodl, že amnestuje úplně všechny odsouzené v této zemi, řekli byste si vy, senátoři, že je to v pravomoci hlavu státu a nechali byste nad tím zavřít vodu?

Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:

Pokud by platila tato ústava. Já jsem opakovaně říkal, ti, kterým to vadí, tak ať svolají veřejné slyšení na téma změnu ústavy a například vypuštění úplně tohoto institutu. To je možné. Je to svým způsobem relikvie minulosti. A pokud máme jistotu, že u nás je všechno s naším právním řádem v pořádku a že každý všechno získá správně, tak pak to vypusťme. To je legitimní. Akorát je potřeba na to získat ústavní většinu, ale to je složité. Jednoduché je sundat obraz prezidenta ze zdi, protože ona celá ta aféra připomíná trošku Hilsneriádu. Mě nefascinuje to, že 80 % lidí národa s tím souhlasí, protože těch stejných 80 % chtělo, aby byla popravena Milada Horáková a Rudolf Slánský. Ale já čekám, kdy přijdou rezoluce ze závodů, popravte prezidenta, pak zase trest smrti zrušíme. Prostě to, co se děje, je hon na čarodějnice, který s racionálním myšlením nemá nic společného. Zákonodárci by měli v klidu o tom diskutovat. A ne se nechat vést na té vlně, která se každému zvláště i prezidentským kandidátům velmi líbí a vezou se na té vlně. Ale ona za měsíc vyšumí a nastane potom seriozní rozbor toho, koho se to dotklo, koho se to nedotklo a jak pomoci například těm, kteří jsou mezi těmi, kteří přišli o peníze, aby se k nim dostaly zpátky. Ono totiž vězením se k nim nedostanou. To, že někdo neplatí alimenty a je zavřený, tak to té mamince opravdu nepomůže.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:

Pane Antle, ještě velmi stručně. Podle právníka Cyrila Svobody prezident popřel amnestií právo na soudní ochranu podle článku 36 Listiny, protože ve skutečnosti zbavil poškozené naděje, že se něčeho u soudu domohou. Může toto obstát u Ústavního soudu? Už jen stručně, děkuji vám.

Miroslav ANTL, předseda senátního ústavně právního výboru /nestr. za ČSSD/:
Jasně. Já osobně si myslím, že ústavní stížnost u Ústavního soudu neuspěje. Panu Kuberovi ještě vzkazuju, že já jsem naopak říkal, že si myslím, že ani nejde o velezradu. Já jsem přesvědčen, že musíme udělat to, co děláme. Bude veřejné slyšení, kde chceme jednat o změně ústavy. Pan senátor Kubera to teď naznačil. Jsem rád, že má stejný názor, a to je můj úmysl, změnit ústavu tak, aby k tomu už nikdy nedošlo.

Daniela DRTINOVÁ, moderátorka:
Pánové, já vám děkuji oběma, dobrou noc přeji, na shledanou.

Jaroslav KUBERA, předseda senátorského klubu ODS:
Dobrou noc.

Miroslav ANTL, předseda senátního ústavně právního výboru /nestr. za ČSSD/:

Také na shledanou.

ČT 24

Vloženo: 10. 1. 2013
Ohodnotit: 1 | 2 | 3 | 4 | 5, hodnoceno: 2134x, známka: 0