Jaroslav Kubera: homepage

Projev na odborné konference pořádané Českou advokátní komorou k 30. výročí listopadové revoluce pod názvem Advokáti proti totalitě

Projev předsedy Senátu PČR Jaroslava Kubery na odborné konference pořádané Českou advokátní komorou k 30. výročí listopadové revoluce pod názvem „Advokáti proti totalitě“

5. listopadu 2019, Vrchní soud v Praze, Praha 4

Vážené dámy, vážení pánové,

předem svého vystoupení bych si dovolil nejprve poděkovat za pozvání. Rád jsem Vaše pozvání přijal a je mi ctí zde vystoupit právě při příležitosti představení Vašeho projektu Advokáti proti totalitě.

Připomínáme si 30 let od sametové revoluce. 30 let od okamžiku, která ukončila desítky let nesvobody a utlačování, desítky let zákazu projevovat své názory, zákazu poznávat cizí kultury „nepřátelských“ národů.

Vítám proto tento unikátní projekt, který veřejnosti představí významná jména z řad advokátů, kteří za cenu vlastních obětí bojovali proti totalitě, proti nesvobodě, bojovali za právo a spravedlnost. Rád bych těm, které tento projekt připomene, z tohoto místa a při této příležitosti za jejich postoje a činy poděkoval. Rád bych na ně vzpomenul a vzdal jim poctu.

Rád bych však z tohoto místa také poděkoval všem dalším z vašich řad, které sice nepoznáte při toulkách projektem Advokáti proti totalitě, ale doba před sametovou revolucí je také připravila o důstojný život. Jsem přesvědčen, že jsou jich desítky, ne-li stovky. Vážím si jich všech a to bezvýjimečně. Byli statečnější než ostatní a dokázali něco, co by nezvládala většina jiných.

I díky těm, které si zde připomínáme tímto projektem a díky desítkám dalších, přišel rok 1989. Kdyby nebyli tak stateční a nebojovali za naše svobody, jsem přesvědčen, že rok 89 by se nestal přelomovým a že bychom v době nesvobody žili mnoho dalších desítek let.

Třicet let není dlouhá doba, ale je to dostatečně dlouhá doba na to, abychom si uvědomovali a vštěpovali to také svým dětem a vnukům, že svoboda není samozřejmostí. Není samozřejmostí žít v právním státě, ve státě, který hájí demokratické principy. Máme mezi sebou mnoho lidí, kterým tyto hodnoty nic neříkají a podřazují je jiným hodnotám. Proti takovým lidem bychom se měli mít na pozoru. Takovým lidem bychom neměli dopřávat významných funkcí. Takové lidi bychom si neměli volit jako své zástupce do různých orgánů. Čím více takových lidí ve významných funkcí máme, tím více hazardujeme s našimi svobodami.

Se svobodou je koneckonců úzce spjat i právní stát. Právě v tomto ohledu vaše role nejen byla, ale i nadále zůstává zcela zásadní. Nejen vaši funkcionáři, ale zejména vaši řadoví členové byli a nadále budou inteligencí, která pomáhá cenné svobody upevňovat a rozdávat dalším generacím. Rozdáváte je jako školitelé svým koncipientům, rozdáváte je mezi sebou posluchačům školení a seminářů, rozdáváte je svým klientům, s nimiž přicházíte pravidelně do styku, rozdáváte je čtenářům publikací, článků, ale rozdáváte je také svým dětem, vnukům.

Závěrem, vážené dámy a pánové, bych rád krátce pohlédl do budoucnosti. Nevzpomínejme jen na doby minulé, ale soustřeďme se na budoucnost. Prosazujme a upevňujme svobody skrze myšlenky svobodných občanů. Vaše role je v tom zcela zásadní. Koneckonců jste největší samosprávnou právnickou profesní organizací v České republice a ve Vašich řadách se sdružuje tisíce znalců práva. Chraňte naše svobody a získávejte si větší prostor pro šíření svých myšlenek a názorů. Usilujte o větší prostupnost mezi právnickými profesemi. Rád bych viděl advokáty například mezi budoucími soudci a státním zástupci. Vždyť jste to právě vy, advokáti, kdo při své práci aplikujete právo, aplikujete zákony, které stát, poslanci a senátoři vytváří. Jsem přesvědčen o tom, že Vaše odborná erudice může být do budoucna pro státní správu přínosem a neměla by zůstávat jen v soukromé sféře.

Proto bych rád nejenom Vám všem, ale i nám všem, co žijeme v této krásné zemi, rád v kontextu třicetiletého výročí od pádu totality popřál, abychom se nezavírali ve vlastních bublinách, ale společně se otevřeli novým myšlenkám, postupům, invencím a toleranci. Jedině tím, že nepojedeme stále v těch zažitých „stejných kolejích“, můžeme efektivně bojovat proti totalitě. Jedině tak se nestaneme obětí zneužití vlastního systému, obětí cizích manipulací a tendencí k nesvobodám. Mějme v právním státě oči neustále otevřené, nebojme se říkat své vlastní názory a přicházejme s novými myšlenkami.  Dívejme se do svobodné budoucnosti, protože jedině tak zůstaneme svobodní….

Děkuji za pozornost.

Vloženo: 5. 11. 2019
Ohodnotit: 1 | 2 | 3 | 4 | 5, hodnoceno: 259x, známka: 1.1