Jaroslav Kubera: homepage

Projev na slavnostním otevření výstavního projektu Sametová revoluce a multimediální expozice Momenty 20. století

Projev předsedy Senátu Parlamentu ČR J. Kubery na slavnostním otevření výstavního projektu Sametová revoluce a multimediální expozice Momenty 20. století

Historická budova Národního muzea, Praha 1,17. listopadu 2019

Vážená paní předsedkyně, páni předsedové
a místopředsedové Parlamentů zemí Visegrádské skupiny, Vaše Excelence paní velvyslankyně, páni velvyslanci, senátorky, senátoři, poslankyně, poslanci, milí hosté,

Dovolte mi nejprve, abych poděkoval řediteli Národního muzea, panu Michalovi Lukešovi, za přípravu této úžasné výstavy, kterou si budeme moci, jako jedni z prvních, za chvíli prohlédnout.

30 let je dlouhá doba a dlouhé generace vnímali 30 let jako polovinu života. Já samozřejmě věřím, že nejsme v polovině našich národních i společných novodobých dějin a naše usilování o rozvoj našich zemí, bude trvat ještě o něco déle.

Když jsme v roce 1989 bourali sovětskou nadvládu, ocitli jsme se ze dne na den v roli rybiček, kterým vypustili akvárium. Začínali jsme od nuly a na suchu.

Je proto nutné smeknout, že jsme vše zvládli a jsme tam, kde jsme. Samozřejmě, vždy je možné věci dělat ještě lépe, zvláště zpětně viděno, ale také se dalo mnohem víc věcí pokazit.

Dnes jsme součástí toho nejvyspělejšího světa a dokonce máme tu ambici „radit“ těm zemím, které naší zkušeností, zkušeností socialismu a totality, neprošly.

Když 17. 11. vyšli studenti pražských vysokých a středních škol do ulic, nebylo to zčista jasna.

Už 11. listopadu se ve Sportovní hale v Teplicích shromáždili občané, aby si stěžovali na nepřijatelné ovzduší na severu Čech. Ale studentovi, který přijel z Prahy hájit právo na čistý vzduch, komunistický tajemník vypnul mikrofon.

Ano, tak jsme žili před třiceti lety.

Ale ani Teplice nezačínaly z ničeho. V tu dobu už fakticky neexistovala Berlínská zeď, polský Senát od léta ovládali demokraticky zvolení zástupci demokratických sil.

Připomínám tyto souvislosti proto, že osudy zemí V4 jsou úzce propojené, a proto jsem rád, že představitelé parlamentů V4 přijali mé pozvání ke společné oslavě v Praze.

Dámy a pánové, zahájíme společně výstavu, která připomíná klíčové okamžiky 20. století. Je to výstava o nás, pro nás, pro naše děti a pro paměť našich národů.

Protože, a to mi dovolte zdůraznit na závěr, rokem 89 boj o svobodu a demokracii rozhodně neskončil!

Děkuji za pozornost.

 

Vloženo: 17. 11. 2019
Ohodnotit: 1 | 2 | 3 | 4 | 5, hodnoceno: 231x, známka: 1.2