Jaroslav Kubera: homepage

Projev na slavnostním předání stříbrných pamětních medailí Senátu Parlamentu ČR

Projev předsedy Senátu PČR Jaroslava Kubery na slavnostním předání stříbrných pamětních medailí Senátu Parlamentu ČR u příležitosti Dne české státnosti

Senát PČR, Hlavní sál, 27. října 2019

Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, milí hosté, dámy a pánové a především vážení ocenění!

Dovolte mi, abych vás přivítal v historických prostorách sídla Senátu Parlamentu České republiky na slavnostním předávání pamětních medailí Senátu.

Pro Senát, i mě osobně, je velkou ctí a také velkým závazkem pořádat tento slavnostní akt u příležitosti Dne české státnosti. Za chvíli zde budou oceněni lidé, o kterých je Senát přesvědčen, že si za své mimořádné činy, či za své celoživotní dílo nebo za výjimečný počin ocenění senátorů zaslouží. A věřte mi, že vybírat z tak velkého počtu tak skvělých lidí nebylo nic jednoduchého. Jen za pár dní si připomeneme 30. výročí listopadových událostí, které vedly k pádu komunistického režimu u nás a k návratu demokracie a tržního hospodářství.

Slýchávám o nespokojenosti se současným vývojem, setkávám se mezi občany s obavami o naše další směřování, o náš další vývoj. Chtěl bych ale připomenout, že na začátku druhé stovky let moderní české státnosti se máme tak, jako jsme se ještě nikdy neměli. Naše životní úroveň roste, mladí lidé cestují po celém světě, žijeme své svobodné životy v demokratické zemi pevně zakotvené v Evropě i euroatlantickém prostoru. Ano, vždy je možné se na věci dívat kriticky, skepticky a je to tak určitě správné.

Na druhou stranu je nutné si uvědomit, že naší vládu nám nikdo nenadiktoval, ani v Bruselu ani v Moskvě, je to naše vláda a my politici jsme politiky z vůle občanů. To platí o poslancích, senátorech i prezidentovi republiky. O svém osudu si rozhodujeme sami, a jsem rád, že většině lidí už tato věta přijde samozřejmá a vlastně nadbytečná.

Moc si přeji, aby se letošní kulaté výročí sametové revoluce nestalo výhradně politickým kolbištěm, nesmiřitelným střetem jedněch proti druhým. Vždyť si připomínáme především vítězství demokracie a svobody. Tedy hodnot, na kterých od počátku budujeme svou národní identitu a svou státnost. Vždyť rozdělování společnosti na ty správné a na ty nesprávné, umělé prohlubování rozdílů mezi městy a venkovem této zemi a lidem neprospívá.

Den české státnosti je spojen se svatým Václavem, patronem naší země, světcem. Nezapomínejme na své kořeny, které nás všechny, ať chceme, nebo nechceme, spojují a utvářejí. Vždyť právě z těchto hodnot vychází naše úspěšná současnost a já věřím, že tyto hodnoty nás budou provázet i v časech budoucích.

Vážené dámy, vážení pánové, milí ocenění, vážení televizní diváci, dovolte mi, abych vám u příležitosti Dne české státnosti popřál vše dobré.

Děkuji.

 

Vloženo: 27. 9. 2019
Ohodnotit: 1 | 2 | 3 | 4 | 5, hodnoceno: 301x, známka: 0.7