Jaroslav Kubera: homepage

Projev na slavnostním shromáždění u příležitosti 30. výročí 17. listopadu 1989

Projev předsedy Senátu PČR Jaroslava Kubery na slavnostním shromáždění u příležitosti 30. výročí 17. listopadu 1989

Senát PČR, Hlavní sál, 14. listopadu 2019

Vážená paní předsedkyně, vážení páni předsedové, senátorky a senátoři, kolegyně a kolegové!

Vítám vás na tomto slavnostním společném shromáždění vás, bývalých senátorek a senátorů a nás, současných senátorek a senátorů.

Když jsem se svými kolegy zvažoval, jakou formou si připomeneme letošní třicáté výročí pádu komunismu, rozhodl jsem se pro toto společné shromáždění z následujících důvodů.
Za prvé: novodobý český senát je tak trochu logickým dítětem demokratických změn, které po roce 89 nastaly a jako takový je součástí těchto změn a troufám si říci, že za demokratický osud naší země neseme svůj díl zodpovědnosti.
Za druhé: jsou v této zemi síly, které stále znovu a opakovaně volají po zrušení Senátu. Je proto nutné připomínat, že Senát, od svého obnovení v roce 1996, až doposud, vždy hájil a hájí demokratické principy a ústavu této země.
Za třetí: je v této zemi mnoho občanů, kteří vnímají Senát jako významnou demokratickou pojistku, jako garanta ústavnosti a demokracie. Vliv a význam Senátu neustále roste a Senát musí dát najevo, že 30 let obnovy demokracie v této zemí je i naší věcí. Ty, kteří nám věří, nezklameme.

Jsem velmi potěšen, že všichni čtyři bývalí představitelé Senátu souhlasili a na našem shromáždění vystoupí.

Ale ještě, než dám slovo prvnímu z nich, dovolte mi zmínit ještě jednu věc.

Chci zdůraznit, a jsem si jist, že nejen za sebe a za své současné kolegy, ale i za naše předchůdce a bývalé senátorky a senátory, že ač je Senát jako ústavní těleso poskládán z mnoha politických subjektů a vystřídalo se v jeho lavicích mnoho vynikajících a různorodých osobností, vždy nám všem šlo o co nejlepší znění zákonů, o dodržování ústavy České republiky, o rozvoj a uchování demokratických hodnot. K nim beze sporu patří i osobní svoboda a zodpovědnost.

Je údělem Senátu přijmout i do budoucna tuto roli. Nenechme se zastrašit slovy o vyhladovění, o zrušení. Jsme součástí ústavy, a proto jí musíme garantovat. Při schvalování zákonů či jejich zamítání a opravování, při zahraničních cestách, při každodenní práci ve volebních regionech.

Tam všude musí být slyšet, že svoboda a demokracie jsou nedělitelné, a že Senát, my všichni, to takto respektujeme a hájíme.

Děkuji vám za pozornost.
 

Vloženo: 14. 11. 2019
Ohodnotit: 1 | 2 | 3 | 4 | 5, hodnoceno: 134x, známka: 0.1