Jaroslav Kubera: homepage

Projev na vzpomínkovém aktu u památníku Díky, Ameriko

Projev předsedy Senátu PČR Jaroslava Kubery na vzpomínkovém aktu u památníku „Díky, Ameriko“

Slavnosti svobody Plzeň, 6. května 2019

Vážené dámy, vážení pánové, milí hosté

Dobrý den!

Jsem rád, že vás zde mohu pozdravit a i po třiceti letech od pádu komunismu cítit skutečnou chuť poděkovat osvoboditelům a radost z toho, že tady nás osvobodili Američané.

Plzeňáci však ani v minulosti, v dobách komunistického režimu, nenechali vzpomínku na své skutečné osvoboditele vyblednout. Díky, Plzeňáci!

Nejde však jen o vzpomínku na vojáky 16. obrněné divize, kteří jsou s Plzní trvale spojeni. Vzpomínku si zaslouží celá 3. armáda generála Pattona, včetně jednoho praporu belgických dobrovolníků. Historie jejích operací v západních Čechách je totiž velice zajímavá. Nechci, však zasahovat do řemesla historikům. Jako politik bych spíše rád upozornil na to, proč američtí vojáci nesměli jít z Plzně dál na pomoc bojující Praze, a jaké dlouhodobé nepříznivé důsledky to potom mělo pro naši zemi.

Zároveň bych rád apeloval při této vzpomínce na to, abychom se drželi spojenectví s USA a dodržovali své závazky vůči NATO. Snahy a úvahy o vytvoření nové vlastní, evropské armády považuji za chybný politický krok. Američané Evropě vždy pomohli, naposledy při válce na Balkáně. Jde o to nedovolit, aby

Evropa opět propadla sebestřednosti a nebořila fungující euroatlantické vazby. Vždyť nebezpečí a rizika, kterým čelí euroatlantický prostor, jsou stále společná.

Bylo by to nejen v rozporu s našimi zájmy, ale stejně tak by to bylo znevážením smyslu obětí padlých amerických vojáků z Aše, Chebu, Perneku, Hůrky či v lesích pod Čerchovem z dubna a května 1945, kteří nám přinesli skutečnou svobodu. Čest památce všem padlým.

Díky Ameriko!

 

Vloženo: 6. 5. 2019
Ohodnotit: 1 | 2 | 3 | 4 | 5, hodnoceno: 617x, známka: 0.3