Jaroslav Kubera: homepage

Vyjádření k situaci v Ústavu pro studium totalitních režimů

Klub senátorů ODS opětovně požaduje zařadit na schůzi Senátu PČR bod o situaci v Ústavu pro studium totalitních režimů. Klub senátorů ODS je znepokojen stávajícím stavem v ÚSTR, a to zejména proto, že:

Rada ÚSTR překračuje své pravomoci a z orgánu kontrolního se stává orgánem řídícím, zasahujícím do kompetencí, které jí ze zákona nepřísluší. Svým rozhodnutím o vystoupení z Evropské platformy paměti a svědomí ohrožuje mezinárodní spolupráci.

Komplikované, nekompetentní a účelově vedené výběrové řízení na ředitele ÚSTR ohrožuje akceschopnost ústavu hrozícími žalobami vyřazených uchazečů.
Navíc se zvolený ředitel Z. Hazdra dvakrát podílel na destabilizaci ústavu.

Současné vedení ÚSTR výrazně zanedbává svoji zákonnou povinnost – digitalizace Archivu bezpečnostních složek. Digitalizace byla oproti minulému období výrazně omezena.

Ve srovnání s edičním plánem nevyšla značná část publikací, jejichž vydání bylo v plánu.

Prohlášení současného vedení, jakož i designovaného ředitele, vedou k obavám o rozdělení ÚSTR a Archivu bezpečnostních složek. Došlo by tak k zásadnímu narušení samotné existence ÚSTR.

Klub senátorů je přesvědčen, že členové rady USTR by měli zvážit své odstoupení z funkce.

Senátorský klub ODS

Vloženo: 22. 4. 2014
Ohodnotit: 1 | 2 | 3 | 4 | 5, hodnoceno: 1865x, známka: 0.1